Központi írásbeli

Tájékoztató az írásbeli vizsgáról

Az írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. 10:00

Az írásbeli vizsga helyszíne: Baktay Ervin Gimnázium

2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.

A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük. A vizsgára jelentkezett tanulót 10:00 óra után nem engedhetjük be a terembe!

A terembeosztást az iskola bejáratánál tudják meg.

Külön írásbeli értesítést nem küldünk! Mindenkit várunk, aki hozzánk jelentkezett!

A vizsgára minden tanuló feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt – személyi igazolványt vagy diákigazolványt vagy útlevelet!

A vizsga nyugalmának biztosítása érdekében a kísérő szülők a vizsga ideje alatt nem tartózkodhatnak az iskola épületében!

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Kifestőt használni tilos!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Az írásbeli vizsga értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A megtekintés időpontja és helyszíne: 2020. január 27. 10:00 – 18:00

Az értékelő lapokat (amelyeken hivatalosan igazoljuk az elért pontszámot) nem adjuk postára, a Baktay Ervin Gimnáziumban (109-es terem) lehet átvenni február 5-én 8:00 és 16:00 óra között.

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!