Alapdokumentumok

Tantervek

 

9-12NYEK

9-12

Testnevelés7-12

Tantárgy

7

8

9

10

11

12

Biológia

7-8

9-12

Ének

7-12

Erkölcstan, etika

7-8

Etika

Földrajz

7-12

9-12

Angol – 1. nyelv

7-12

Angol – 1. nyelv

9-12
9-12 NYEK

Angol – 2. nyelv

7-12

Angol – 2. nyelv

9-12
9-12 NYEK

Német – 1. nyelv

7-8

Német – 1. nyelv

9-12

Német – 2. nyelv

9-12

NYEK

Latin szakkör

7-11

Kémia

7-10

9-10

Magyar nyelv és irodalom

7-12

9-12

NYEK

EÉE

Szövegértés

7-8

9NY

Fizika

7-12

9-12

9-10s zakkör

11-12KÉE

Informatika

7-12

9-12NYEK

9-12

7-9szakkör

11-12KÉE
11-12EÉE

Matematika

7-12

9-12
9-12NYEK

7-11szakkör

11-12 ESZE
Tánc
Művészet
Testnevelés

7-12

9-12

9-12 NYEK

EÉE

Történelem 7-12
9-12
EÉE
szakkör 10-11szakkör
Vizuális kultúra 7 8 9 10 11 12
Honvédelmi ismeretek 9-12